kizárólagos
forgalmazója a

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

“NYERJ YOGI TEA BIO TEACSOMAGOT!”
Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója

Ezt a nyereményjátékot sem az Instagram, sem a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható.

 1. A játék szervezői:
  A Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), a továbbiakban „Szervezők”, a „Nyerj YOGI TEA BIO teacsomagot!” elnevezéssel, Facebookon és Instagramon futó nyereményjátékot szervez, továbbiakban „Játék”.
 2. A játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:
  A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi, 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki rendelkezik saját nyilvános Instagram és Facebook profillal, és a 4. pontban részletezett feltételeket teljesíti, a továbbiakban „Játékos”.

  A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők alkalmazottai, és azok a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki feltöltéskor nem saját, valós Facebook vagy Instagram fiókjával, vesz részt a játékban.

  Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

  Szervező a Játékot az Instagram és Facebook csatornáján keresztül, statikus posztban (”Poszt”) teszi közzé.
 3. A Játék időtartama:
  A Játék 2022. augusztus 16., 10 óra – 2022. augusztus 23., 24 óra között tart.

  A poszt alatt beérkező, nyereményjátékra vonatkozó kommenteknek a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beküldött hozzászólásokat érvénytelennek tekintjük.

A zsűrizésen csak az érvényes, poszt szövegben feltüntetett kérdésre („Írd meg nekünk kommentben, hogy a nyereményjátékban megnyerhető teákban melyik a közös összetevő!”) helyes választ kommentelő Játékosok vesznek részt.

A nyereményjátékot hirdető poszthoz tartozó kommentek beérkezési időpontjának meghatározásául az Instagram és a Facebook által jegyzett beérkezési időpont az irányadó.

 1. A Játék menete:
  Aki a Játék időtartama alatt
  • beköveti a Yogi Tea Magyarország Facebook és/vagy yogiteahu Instagram oldalt, valamint az Onlinekosar.hu Facebook és/vagy onlinekosar.hu Instagram oldalt (tehát követnie kell legalább Facebookon vagy Instagramon mind a Yogi Tea Magyarország, mind az Onlinekosar.hu oldalát)
  • A nyereményjátékot hirdető poszt alatt kommentben megírj, hogy melyik az a közös összetevő, amely a megnyerhető teákban megtalálható:
   • A) édeskömény
   • B) fahéj
   • C) levendula
  • megjelöl kommentben egy személyt az ismerősei közül, publikus Instagram vagy Facebook profilján keresztül a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.


A Játékos nyereményjátékot hirdető poszthoz írt hozzászólással önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához.

Egy Játékos csak egy alkalommal kommentelhet, a nyereményjátékot hirdető poszthoz, és írhatja meg a poszt szövegben felsorolt lehetőségek közül, hogy melyik a közös összetevő, amely mindhárom megnyerhető teában szerepel. Azonban a nagyobb esélyért játszhat Instagram és Facebook oldalon is mind a Yogi Tea Magyarország, mind az Onlinekosar.hu oldalain.

Amennyiben a Játékos kommentje több válaszlehetőséget tartalmaz, abban az esetben a hozzászólás érvénytelennek minősül.

Amennyiben a nyereményjátékot hirdető poszthoz egy Játékos több alkalommal is ezen pont szerint szabályosan hozzászólást ír, úgy az elsőként írt komment minősül érvényesnek és vehet részt a sorsoláson. A Játék ideje alatt egy Játékos mindösszesen egy nyereményt nyerhet.

A sorsolást megelőzően a Szervezők összegzi az adatokat és állítja elő a sorsolási adatbázist.

Egy Játékos kizárólag egy Instagram vagy Facebook felhasználói fiókkal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki nem valós profillal és/vagy egynél több Instagram vagy Facebook fiókról ír hozzászólást a Játékban a nyereményjátékot hirdető poszt alatt.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban csak magán felhasználói fiókkal lehet részt venni.

4.1. A Játékban résztvevő termékek:
A Játékban az Online Kosár https://www.onlinekosar.hu webshopban megtalálható termékek vesznek részt. 
Yogi Tea® Belső harmónia bio tea: https://www.onlinekosar.hu/Yogi-Tea-Belso-harmonia
Yogi Tea® Relaxáló bio tea: https://www.onlinekosar.hu/Yogi-Tea-Relaxalo-tea
Yogi Tea® Lefekvés előtti bio tea: https://www.onlinekosar.hu/Yogi-Tea-Lefekves-elotti-tea

A Nyertesek és tartaléknyertesek kiválasztása:
1. A Játék résztvevői közül a Szervezők sorsolással választják ki a 4 nyertes Játékost (1 Yogi Tea Magyarország Facebook, 1 Onlinekosar.hu Facebook, 1 yogiteahu Instagram, 1 onlinekosar.hu Instagram) a helyes választ beküldők között. Egy Játékos maximum 1 nyereményt nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a hozzászólások beérkezési időpontján a Szervezők feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

2. A jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsolja ki az alábbi időpontban: a játék végét követő 1 napon belül.

3. A Szervezők kizárják a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett hozzászólásokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervezők nem fogadják el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a „Szervezők” (A Creative World Kft.1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), székhelyén. A Nyertes(ek) kiválasztása az összes, részvételre jogosult, kommentet beküldő Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A Szervezők az adott Játék időtartama alatt érvényesen írt hozzászólások közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a https://socialwinner.besocial.hu/ weboldal segítségével választ ki 4 db nyertes Játékost a játék posztban meghatározott játék lezárását követő 1 munkanapon belül. A játékfolyam során 4 db Nyertes, és 4 db Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Szervezők az ajándékok nyerteseinek a nevét a Yogi Tea Magyarország Facebook és Instagram, valamint az Onlinekosar.hu Facebook és Instagram oldalán, a közzétett játékkérdést tartalmazó poszt alatt, hozzászólásként közzéteszi a sorsolástól számított 1 munkanapon belül.

5. A Nyertes(ek)nek Instagram és/vagy Facebook privát üzenetben kell jelentkeznie nyereményéért az Onlinekosar.hu Facebook és/vagy Instagram és/vagy Yogi Tea Magyarország Facebook és/vagy Instagram oldalán és meg kell adnia teljes nevét és postacímét a nyertes kihirdetésétől számított 7 napon belül. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (2. pont) írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az Instagram és/vagy Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol. A Tartaléknyertesek közül az időben korábban kisorsolt lép először a nyertes helyébe, majd annak kiesése esetén válik jogosulttá a második Tartaléknyertes.

6. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervezők ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadnak el. A Creative World Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

8. A Szervezők a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a kommentelőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

 1. Nyeremények:
  A Játék nyereménye 4 darab Yogi Tea bio teacsomag, mely csomagonként 3 doboz Yogi Teát tartalmaz. Lásd. 4.1 pont.

  1. A játékosoknak az adott játékposztban feltett kérdésre kell a Himalaya Magyarország Instagram és/vagy Himalaya Magyarország Facebook oldalon közzétett bejegyzése alá helyes választ adniuk, hogy részt vehessenek a sorsoláson. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervezők viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

  2. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

  3. A Szervezők a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

  4. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.facebook.com/yogiteahu, https://www.facebook.com/onlinekosar.hu, https://www.instagram.com/onlinekosar.hu/, https://www.instagram.com/yogiteahu/ internetes oldalakon.

  5. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  6. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Creative World Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

  Az adatkezelési szabályzat az alábbi címen érhető el: https://www.onlinekosar.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy, https://teafilter.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

  Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: A Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.). A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

  Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

  – amennyiben jogszabály a Szervezők részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervezők csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

  A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő futár cég a Szervezők által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervezők Creative World Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  A Creative World Kft. jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Creative World Kft.-t illeti. A Játék szervezésében résztvevő Creative World Kft. nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Creative World Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja. Ez a promóció nem a Facebook, Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, Instagram hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

  Budapest, 2022. 08. 16.